[Cetățenii întreabă] Ce se întâmplă cu tarifele încasate pentru sortarea deșeurilor cât timp nu a funcționat Stația de Sortare în Arad?

În atenția Asociației de Dezvoltare Intracomunitară  Sistem Integrat de Management și Gestiune a Deșeurilor Arad (ADISIGDM ARAD), Primăria Municipiului Arad, Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Serviciilor Comunitare (ANRSC), Ministerul Fondurilor Europene, Curtea de Conturi.

Având în vedere drepturile beneficiarilor serviciului de salubrizare de a fi informați asupra tarifului de salubrizare, cetățenii municipiului Arad vă solicită comunicarea următoarelor aspecte:

  • CARE este valoarea tarifului/tonă pentru operațiunea de sortare a deșeurilor reciclabile?
  • CARE este procentul și valoarea din tariful pentru operațiunea de sortare  care se regăsește în tariful  de salubrizare individual / persoană în municipiul Arad?
  • CARE este valoarea tarifului/tonă pentru operațiunea de compostare în tunel a deșeurilor biodegradabile?
  • CARE este procentul și valoarea care se regăsește în tariful de salubrizare individual/persoană pentru operațiunea de compostare în tunel a deșeurilor biodegradabile?
  • UNDE a fost efectuată operațiunea de sortare a deșeurilor reciclabile colectare din municipiul Arad în perioada 23 aprilie  2018 ( dată de la care ni se facturează în tariful de salubrizare /persoană inclusiv operațiunea de sortare ) până la data de 11 ianuarie 2021 în lipsa din sistem a Stației de Sortare a Deșeurilor?
  • UNDE a fost efectuată operatiunea de compostare a deșeurilor biodegradabile în tunel colectate din orașul Arad în perioada 23 aprilie 2019 – 31 octombrie 2019 în absența funcționării din sistem a Stației de compostare în tunel?
  • CUM se justifică și CUM s-au consumat sumele colectate de la noi în calitate de benefeciari ai serviciului de salubrizare pentru cele două operațiuni (sortare a deșeurilor reciclabile  și  compostare în tunel a deșeurilor biodegradabile) în absența funcționării celor două stații ( de compostare și sortare ) în perioadele amintite mai sus?

Având în vedere ultima întrebare precum și (1) faptul că s-au încasat -din punctul nostru de vedere- în cadrul tarifului de salubrizare sume pentru operațiuni care se pare că nu s-au prestat, și ținând cont de (2) faptul că Primăria Arad a adus la cunoștință cetățenilor punerea în funcțiune de circa 1 lună a stației de sortare, vă rugăm să obligați operatorul de salubrizare:

  • fie să returneze sumele încasate necuvenit în perioadele amintite,
  • fie să considere respectivele sume ca plăți efectuate în avans de către cetățeni urmând a se diminua facturile cu sumele încasate pentru operațiunile neefectuate din perioadele amintite.