Programul privind creşterea eficienţei energetice în clădirile publice a fost lansat

Începând din 15 septembrie 2021, ora 10:00, autorităţile şi instituţiile publice care doresc participarea în cadrul „Programului privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădiri publice” vor putea accesa aplicaţia informatică pusă la dispoziţie de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru crearea conturilor de utilizatori şi descărcarea modelului cererii de finanţare în vederea completării acesteia.


Astfel, reprezentanții instituției naționale anunță că peste câteva zile, mai exact 20 septembrie 2021, ora 10:00, va demara sesiunea de depunere a cererilor de finanţare şi încărcare a documentelor aferente, care se vor realiza prin intermediul conturilor de utilizatori create începând cu 15 septembrie.

Programul se adresează unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu, judeţ, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti şi instituţiilor publice din subordinea/în coordonarea autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.

Aceste UAT-uri pot beneficia de fonduri pentru modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, contribuind în acelaşi timp la îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi la reducerea consumului anual de energie primară şi promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.

Suma alocată sesiunii de finanţare este de 1,40 miliarde de lei, iar finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi. În cadrul unei sesiuni de finanţare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanţare, este:

  • 3.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori inclusiv;
  • 6.000.000 lei pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 locuitori;
  • 8.000.000 lei pentru oraşe;
  • ƒ14.000.000 lei pentru consilii judeţene;
  • 14.000.000 lei pentru municipiul de rang 0;
  • 14.000.000 lei pentru municipii de rang I;
  • 10.000.000 lei pentru municipii de rang II;
  • 12.000.000 lei pentru subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.

Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.