Clarificări despre ONG-uri și controversatele declarații privind beneficiarul real

Informațiile din ultimele zile care circulă pe internet privind zvonul obligației asociațiilor, fundațiilor sau federațiilor care funcționează pe baza OG 26/ 2000, numite în limbaj cotidian ONG-uri, de a depune până la data de 1 octombrie 2021 controversatele „declarații privind beneficiarul real” nu sunt adevărate. Avocatul Radu Mititean publică o explicație îndelungă referitoare la acestea și de unde există confuzia actuală.


Avocatul din Cluj-Napoca susține că cel mai probabil informațiile eronate, unele precizând și sancțiuni pentru nedepunerea declarației, chiar dinspre angajați ai diverselor instituții publice, este „rodul unei confuzii între ONG și societățile funcționând în baza Legii 31/1990, înscrise în Registrul Comerțului, pentru care într-adevăr s-a reintrodus anul acesta obligația de depunere de declarație anuală și există și un asemenea termen-limită, după ce fusese și în cazul firmelor amânat de mai multe ori.”

În explicația publicată prin intermediul rețelelor de socializare, se precizează că termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real pentru ONG-urile care nu sunt scutite de acea obligație este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă –deci cel mai devreme prin ianuarie 2022. Acest lucru rezultă din prevederile art. 1 alin.(1) din OUG 191/2020, introdusă la data de 28 octombrie 2020, înlocuind prevederea anterioară, din OUG 142 / 2020, care amânase acel termen pana pe 01.11.2020:

  • Termenul până la care se depune declaraţia privind beneficiarul real, prevăzut la art. 34^4 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă, declarată, în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin restrângerea masivă a înțelesului ONG-urilor a fost eliminată, începând din 5 decembrie 2020, cerința de depunere de declarație anuală privind beneficiarii reali.

Modificarea respectivă, explică Mititean, a fost efectută în OG 26/2000, operată prin Art. I pct. 24 și 27 din Legea 276/2020, din 5 decembrie 2020, putând exista doar declarația la momentul dobândirii personalității juridice și declaratia cu ocazia modificării „beneficarilor reali”. Mai mult, actuala legislatie prevede că anumite categorii de ONG sunt complet scutite de obligatia depunerii unei asemenea declaratii privind „beneficiarii reali”, adică majoritatea ONG-urilor, conform prevederilor art. 34^4 alin. (1^1) din OG 26/2000:

  • … asociatiile sau fundatiile constituite / conduse doar de persoane fizice, atunci când singurii beneficiari reali sunt cei prevăzuți în statut.

În concret acest lucru înseamnă că unele ONG-uri vor trebui totuși să mai depună declarații privind „beneficiarii reali” în sensul Legii 129/2019 la înființare respectiv, la un moment dat, după eventuale modificări ale „beneficiarilor reali”. Avocatul oferă exemple în acest sens:

  • asociațiile care sunt formate din (sau și din) persoane juridice (de exemplu firme sau asociații sau fundații), sau au în Consiliul Director persoane juridice nu fizice cum se întâmplă de obicei.
  • asociațiile de părinți sau cluburi sportive unde sportivii sunt copii dar membri ai asociației sunt adulți (de exemplu părinții copiilor)
  • asociațiile constituite pentru sprijinirea anumitei persoane nominalizate, care are nevoi specifice, nu vor intra în categoriile de ONG scutite!

Deși textul din legsilația menționată nu prevede, avocatul clujean susține că ar trebui considerate că sunt implicit scutite și asociațiile a căror membri deși sunt persoane juridice, beneficiarii reali ai acestora nu sunt persoane identificabile nominal. Pentru că s-ar ajunge inevitabil la situații absurde, de exemplu când membri ai asociației sunt unități administrativ-teritoriale, universități, sau alte instituții publice. Chiar dacă legislația actuală „exceptează expres doar asociatiile de dezvoltare intercomunitară, astfel cum sunt definite de OUG 57/2019 privind Codul administrativ…. precum și structurile federative formate de acestea.

În ceea ce privește un ONG care nu este scutit la modul general de obligația declarației privind beneficiarul real, la momentul când va fi obligat să o depună, fie la instanță (cu ocazia solicitării acordării personalității juridice), fie la Ministerul Justiției (în cazul modificării ulterioare a listei „beneficiarilor reali”), avocatul Mititean reamintește că nu mai trebuie formă autentificată, la notar, ci poat fi și sub semnătură privată, adică semnate olograf sau electronic de către persoana desemnată de acel ONG. O prevedere în acest sens a fost introdusă în legislație prin pct. 26 din Legea 276 / 2020, care prevede, printre altele, că „Declaratia privind beneficiarul real poate avea forma de inscris sub semnatura privata ori forma electronica si poate fi comunicata fara nicio alta formalitate, prin mijloace electronice, cu semnatura electronica sau prin servicii de posta si curier.

Foto: Oleg Magni; MUREȘAN MITITEAN CLEJA Societate Civilă de Avocați