Statistică Eurostat: unde sunt cei mai mulți șomeri din UE după finalizarea educației vocaționale?

Eurostat a publicat recent un raport privind disparitățile regionale în tranziția de la educație la muncă. Mai precis, s-a focalizat analiza asupra ratelor de angajabilitate a absolvenților de programe vocaționale în 2020 în UE. Rezultatele sunt diverse, în funcție de regiunea analizată.


Numai cifrele naționale nu pot dezvălui imaginea completă și uneori complexă a ceea ce se întâmplă în țările UE, de aceea anuarul regional elaborat de Eurostat oferă o imagine de ansamblu statistică a regiunilor UE într-o gamă largă de subiecte, inclusiv tranziția de la educație la muncă. Scopul acestor analize este de a evidenția variațiile și asemănările regionale.

După cum se subliniază în raport, în 2019 rata de ocupare a forței de muncă din UE a proaspeților absolvenți ai programelor de învățământ profesional din învățământul secundar superior sau postsecundar non-terțiar (așa cum sunt acoperite de nivelurile ISCED 3 și 4) a fost de 79%.

Această rată de ocupare a forței de muncă a fost cu 3 puncte procentuale (pp) sub obiectivul la nivelul Uniunii Europene pentru 2025, pentru proaspeții absolvenți ai programelor profesionale, care vizează cel puțin 82% până în 2025. Această rată s-a modificat de atunci la 76% în 2020, ceea ce reprezintă o scădere cu 3 pp față de 2019.

Printre cele 192 de regiuni pentru care sunt disponibile date (pentru perioade de referință mixte care acoperă 2018-2020), au existat 5 regiuni în care toți proaspeții absolvenți și-au găsit cu succes de lucru (100%), acestea fiind fost Flevoland și Zeeland în Țările de Jos, Luxemburg și regiunea vecină Trier din Germania, precum și Övre Norrland din Suedia.

Cele mai scăzute rate de angajare pentru proaspeții absolvenți de studii profesionale au fost înregistrate în regiunile sudice ale UE. Au existat 20 de regiuni în care mai puțin de jumătate din totalul absolvenților recenti de studii profesionale și-au găsit un loc de muncă.

Aceștia se aflau în Grecia (toate cele patru regiuni de nivel 1 NUTS), predominant regiunile sudice ale Spaniei (date 2019 pentru Extremadura), predominant regiunile sudice ale Italiei, precum și departamentele franceze de peste mări (date din 2019). Cele mai scăzute rate regionale de ocupare a proaspeților absolvenți ai programelor profesionale au fost înregistrate în trei regiuni italiene: Campania (33%), Calabria (26%) și Sicilia (25%).