Investiții la CET Hidrocarburi: jumătate de an irosit pentru că Primăria Arad nu a folosit termenii potriviți

Administrația locală prezintă periodic multe investiții în sistemul de încălzire centralizat al orașului. Numai că ele nu se regăsesc prea curând și în realitate. O mostră a astfel de „povești” ineficiente va ajunge vineri, 18 iunie, pe masa aleșilor locali, chemați să aprobe ceea ce trebuia deja clarificat de la începutul anului. Astfel, investițiile la CET Hidrocarburi bat pasul pe loc pentru că Primăria Arad nu a folosit termenii potriviți.


Discuțiile despre folosirea hidrogenului în încălzirea centralizată din Arad sunt în acest moment povești SF. Certifică această realitatea pierderea a jumătate de an pe care administrația locală a bifat-o la investițiile mult mai simple decât cele anunțate care vizează hidrogenul. Câțiva termeni au făcut ca o hotărâre luată la începutul anului 2021 să nu fie realizată nici acum, la începutul verii.

Se mandatează reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale – Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, să aprobe acordarea unui drept de superficie pentru 99 de ani în favoarea Municipiului Arad, cu renunţarea la dreptul de a invoca accesiunea de către S.C. CET Hidrocarburi S.A., asupra terenurilor înscrise în CF nr. 307811 Arad şi CF nr. 307712 Arad, aflate în proprietatea S.C. CET Hidrocarburi S.A., pentru realizarea obiectivelor de investiţii”, se menționează în proiectul de hotărâre înaintat votului CLM din ședința din 18 iunie.

Frazele subliniate nu erau incluse în Hotărârea CLM nr. 85 din 22 februarie 2021. Astfel că, reunit în 28 mai 2021, Consiliul de Administrație al CET H Arad a decis că este nevoie de aceste precizări pentru a se putea realiza investițiile prevăzute în Strategia de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030, aprobată prin Hotărârea CLM nr. 95 din 28 februarie 2020. Este vorba de:

  • Înlocuire Cazane de Apă Fierbinte, pe gaz, existente la S.C. CET Hidrocarburi S.A. cu 3 Cazane de Apă Fierbinte, noi, care să asigure 105-116 MW,
  • Instalarea unei unităţi noi de producere combinată de căldură şi energie la S.C. CET Hidrocarburi S.A., constând în 3 – 4 motoare cu ardere internă, care să asigure 13,2 MWel respectiv 12,4 MWth,

Privind în ansamblu, de la aprobarea Programului multianual de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înfiinţarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică alocalităţilor (iulie 2019), pe care se bazează Strategia menționată mai sus (februarie 2020) și corectarea termenilor necesari în cazul CET Hidrocarburi (iunie 2021), însumează 2 ani în care nu s-a realizat nimic în problematica îmbunătățirii serviciului local de încălzire și apă caldă, deși cadrul era pregătit.