Tinerii invitați să-și împărtășească propria viziune asupra unui Pact Ecologic European

În perioada 11-16 iunie, tinerii din întreaga Europă se vor reuni pentru a-și împărtăși viziunile pentru un Pact Ecologic European. Acest summit hibrid va explora numeroase probleme, cum ar fi schimbările climatice, biodiversitatea, energia, transporturile, agricultura, incluziunea socială și multe altele.


Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele 8 milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate. Cu aceste provocări detaliate în documentul finalizat în decembrie 2019, Comisia Europeană propune ca răspuns Pactul Ecologic European. Noua strategie de creștere are drept scop transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. 

Pentru că în noul pact este necesar a aduce laolaltă cetățenii Europei, în deplina lor diversitate, și autoritățile naționale, regionale, locale, societatea civilă, respectiv sectorul industrial să colaboreze strâns cu instituțiile și organismele consultative ale UE, împărtășirea viziunilor tinerilor pentru acest document este importantă.

Participanții își vor crea propria propunere de tineret pentru Pact, inclusiv cerințe și obiective concrete pentru guvernele naționale și cel european. Participanții vor fi instruiți pentru a-și amplifica vocea și a se asigura că factorii de decizie politică, comunitățile și publicul aud cererile tinerilor pentru un viitor durabil.

Evenimentul face parte din proiectul european „SYSTEM: RESET”, cofinanțat de programul Erasmus al Uniunii Europene și Fundația Europeană pentru Tineret a Consiliului Europei. Acesta va fi un eveniment hibrid, cu prezență atât online (cu sesiuni disponibile pe Zoom) cât și fizică.