Certificatul digital COVID a fost aprobat și urmează să fie aplicat de la 1 iulie

Parlamentul European a anunțat că toate Statele Membre vor accepta certificatele care dovedesc vaccinarea, rezultatul testului negativ sau recuperarea după o infecție COVID. Această măsură ar trebui să faciliteze libera circulație și să contribuie la ridicarea treptată a restricțiilor într-o manieră coordonată în UE. Aplicarea începe de la 1 iulie 2021 și va fi în vigoare timp de 12 luni. Mai mult, europarlamentarii au încurajat testarea accesibilă și gratuită, fiind solicitate și promise în acest sens 100 de milioane euro în fonduri UE pentru achiziționarea de teste.


Deputații europeni au finalizat miercuri într-o sesiune de plen detaliile legislative privind pachetul UE și regulamentul de certificate digitale COVID, pentru a facilita călătoriile în UE și pentru a contribui la redresarea economică. Certificatul va fi emis gratuit de către autoritățile naționale și va fi disponibil fie în format digital, fie pe hârtie, care conține un cod QR.

Certificatul nu va fi o condiție prealabilă pentru libera circulație și nu va fi considerat un document de călătorie. Documentul certifică doar faptul că o persoană a fost vaccinată împotriva COVID-19, are un rezultat recent negativ al testului sau s-a recuperat de la infecția cu coronavirus. În practică, acestea vor fi 3 certificate distincte, anunță reprezentanții de presă ai Parlamentului European.

Sistemul urmează să se aplice de la 1 iulie 2021

Un cadru comun al UE va face certificatele interoperabile și verificabile în întreaga Uniune Europeană, precum și va preveni frauda și falsurile. Restricții suplimentare de călătorie sunt acceptate numai dacă sunt justificate în mod corespunzător. Toate datele personale trebuie prelucrate în conformitate cu GDPR, precizându-se că certificatele vor fi verificate offline și nu vor fi păstrate date personale.

În timpul negocierilor interinstituționale, deputații europeni au obținut un acord conform căruia statele UE nu vor putea impune restricții suplimentare de călătorie titularilor de certificate – cum ar fi carantina, autoizolarea sau testarea – „cu excepția cazului în care sunt necesare și proporționale pentru protejarea sănătății publice”. Trebuie luate în considerare dovezile științifice, inclusiv datele epidemiologice publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Măsurile ar trebui notificate dacă este posibil cu 48 de ore în avans către alte State Membre și către Comisie, precum și o notificare cu 24 de ore către cetățeni.

Toate țările UE trebuie să accepte certificate de vaccinare emise în alte state membre pentru vaccinurile autorizate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA). Pentru vaccinurile autorizate în urma procedurilor naționale de autorizare sau pentru vaccinurile enumerate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) pentru uz de urgență, Statele Membre vor decide dacă acceptă și certificate. Textul regulamentului urmează să fie adoptat oficial de Consiliu și publicat în Jurnalul Oficial, pentru intrarea imediată în vigoare și aplicat începând cu 1 iulie.

Testare accesibilă și gratuită?

Statele UE mai sunt încurajate să se asigure că testarea este accesibilă și disponibilă pe scară largă. La cererea Parlamentului, Comisia a promis să mobilizeze 100 de milioane EUR în cadrul Instrumentului de sprijin pentru situații de urgență, astfel încât statele membre să poată achiziționa teste pentru a elibera certificate europene de testare COVID.