Cu întârziere… Primăria Arad reglementează reglementarea demontării aparatelor de aer condiționat

Așteptată până la data de 15 februarie, proiectul rectificant al Primăriei Arad privind reglementarea demontării aparatelor de aer condiționat de pe fațadele clădirilor din zona protejată a municipiului, a fost propus pentru aprobare în ședința CLM din 22 februarie.


Ideea demontării aparatelor de aer condiționat nu este nouă, mai mulți arhitecți din societatea civilă sau simplii cetățeni pasionați de aspectul clădirilor din oraș sugerând această reglementare către administrația locală de mai multe ori în trecut. Până în octombrie anul trecut, Primăria Arad nu s-a preocupat de acest aspect. Conform cu cele menționate în cuprinsul hotărârii inițiate de către primarul Călin Bibarț (PNL), modificările de acum sunt necesare pentru că:

  • s-au întâmpinat dificultăți în procedura de identificare ca primă măsură
  • și apoi de sancțioare a persoanelor deținătoare a aparatelor de aer climatizat în zona construită protejată a municipiului Arad”.
Călin Bibarț (PNL)

Drept urmare, se specifică mai clar zona imobilelor care intră sub incidența hotărârii locale și a posibilelor amenzi. De asemenea, în propunerea din februarie 2021 se specifică în detaliu modalitățile în care cetățenii pot să își mute aparatele și să scape de suma pe care o vor aplica polițiștii locali drept sancțiune în cazul neconformării cu HCLM nr. 455 din octombrie 2020 și prevederile ulterioare.

Art. 5. (1) Prin excepție de la art.4, instalațiile de aer climatizat în zona reglementată prin prezenta hotărâre pot fi amplasate spre curțile interioare ale clădirilor, spre curți de lumină, porți uscate, poduri, pe acoperișurile terasă, intradosul balcoanelor, astfel  încât aceste aparate să nu fie vizibile.

(2) La clădirile care nu ocupă întreg frontul stradal și sunt lipite la calcan pe o singură parte sau independente, pot fi amplasate pe fațadele dinspre proprietatea vecină la o distanță de minim 4 m de la coltul fațadei către stradă.

Mascările menționate anterior de către Călin Bibarț ca soluție pentru cei care nu au posibilitatea fizică a locuinței pentru relocarea aparatelor este clarificată în felul următor:

Art. 5. (3) În cazul clădirilor de categoria a III-a care nu au balcoane și posibilități de amplasare a aparatelor conform prevederilor alin.(1) și (2),  acestea se pot amplasa unitar, grupat, cu autorizarea unor elemente de mascare pe fațade, în concordanță cu arhitectura fațadei.

(4) Amplasarea instalațiilor de climatizare se va realiza conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare).”

Amânarea, la final

Prevederea mult așteptată și propusă deja de mai bine de o lună de zile de către consilierii USR PLUS este prevăzută la finalul proiectului de hotărâre. În timpul scurs până la aprobarea acestei amânări, se spune că polițiștii locali ar fi primit instrucțiuni verbale de la primarul municipiului să nu aplice prevederile HCLM 455/2020.

 Art. 6.  Se acordă un termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a  prezentei hotărâri pentru  demontarea de către proprietarii sau administratorii clădirilor situate în zona la care se face referire în prezenta hotărâre, a instalațiilor de climatizare aflate pe fațadele acestora.