In memoriam Vasile Goldiș, la universitatea arădeană care îi poartă numele

Împlinirea a 87 de ani de la moartea politicianului român a fost omagiată de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș cu o serie de evenimente. Astfel se încheie Luna Culturii la UVVG, rectorul universității, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci adresând un mesaj de omagiere pentru cel care oferă numele instituției private de învățământ superior.


Vasile Goldiș (1862-1934), personalitate exemplară care a marcat o epocă, impunându-se ca unul din Corifeii Marii Uniri. Părintele spiritual al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a militat pentru unitatea naţională a tuturor românilor încă din anul 1911, când se afla în fruntea ziarului „Românul” şi a Institutului tipografic „Concordia”.

Credincios idealului naţional, Vasile Goldiş a susţinut cu fermitate interesele românilor din Transilvania şi Banat în numeroasele sale intervenţii de la tribuna Parlamentului din Budapesta şi s-a remarcat printr-o activitate publicistică de excepţie, susţinând interesele naţiunii române, dovedindu-se un spirit european, o paradigmă pentru contemporani şi pentru posteritate.

A fost prezent la toate acţiunile care au pregătit Marea Unire, a elaborat şi a susţinut cu solemnitate Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 la baza căreia au stat ideile democratice care vor marca viaţa politică românească de atunci şi de mai târziu, ideile sale fiind atât de actuale şi astăzi, în Europa Unită.

Vasile Goldiş a fost duşmanul declarat al pasivităţii de orice natură şi rămâne, în condiţiile epocii sale, unul dintre luptătorii cei mai activi pentru drepturile naţionale ale românilor din monarhia austro-ungară. În activitatea pe care a desfăşurat-o s-a arătat preocupat în egală măsură şi de soarta altor popoare şi naţionalităţi, dar a căutat mereu căile de apropiere între români şi maghiari. Prin viaţa, opera şi activitatea sa politică şi culturală, desfăşurată de-a lungul vieţii, Vasile Goldiş şi-a înscris pentru totdeauna numele cu litere de aur în Cartea de istorie a neamului, constituind pentru contemporani şi posteritate un reper moral fundamental, iar pentru Europa Unită un model de gândire politică ce pune mai presus valorile universale ale democraţiei. În a doua jumătate a vieţii s-a dedicat comunităţii arădene şi transilvănene, militând pentru dezvoltarea culturală a tinerilor în special, dar nu numai… A preluat conducerea ASTREI (1923 – 1932) şi a condus-o, chiar şi atunci când simţea că puterile nu-l mai ajutau.

În 10 februarie îl comemorăm, pe cel care de multe ori a fost numit „părinte al patriei”, la împlinirea a 87 de ani de la momentul trecerii spre cele sfinte, într-o friguroasă iarnă, în 1934. Două zile mai tărziu, într-o atmosferă gravă, tăcută şi plină de compasiune, zeci de mii de arădeni l-au condus pe cel mai de seamă contemporan al lor, pe ultimul drum, spre Cimitirul Eternitatea, acolo unde astăzi se regăsesc reuniţi, odihnindu-se veşnic, într-un triunghi al renaşterii naţionale: Vasile Goldiş, Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Suciu, corifeii Marii Uniri. Iar ziua înmormântării lui Vasile Goldiş a fost declarată zi de doliu naţional pe întreg teritoriul României întregite, Românie pe care a iubit-o atât de mult. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, concluzionează Coralia Cotoraci.