Apel AFCN pentru Proiecte și Programe Culturale; termen-limită: 30 septembrie

Ca în fiecare an, pe 1 septembrie Administraţia Fondului Cultural Naţional a deschis apelul de proiecte în cadrul sesiunii de finanţare 1/2023 şi apelul de programe multianuale, sesiunea 2023-2024. Perioada de înscriere a proiectelor culturale pe platforma online începe pe 1 septembrie şi se încheie pe 30 septembrie 2022, ora 24:00 dar AFCN va asigura asistenţa tehnică până la ora 17:00.


Bugetul de 22 milioane de lei prevăzut de Consiliul AFCN pentru proiecte culturale este distribuit pe 12 arii tematice: Arte vizuale, Teatru, Muzică, Dans, Artă digitală şi noile medii, Intervenţie culturală, Rezidenţe de creaţie, Educaţie prin cultură, Promovarea culturii scrise, Patrimoniu cultural material, Patrimoniu cultural imaterial, Proiecte cu caracter repetitiv.

Apelul pentru programe multianuale are alocat un buget de 3 milioane de lei şi este destinat programelor derulate până la finalul anului 2024. În cadrul acestei sesiuni de finanţare membrii Consiliului au horărât creşterea plafoanelor de finanţare, în funcţie de arie, ţinând cont de creşterea generală a preţurilor.

Un operator cultural poate înscrie maximum 2 (două) oferte culturale pe sesiune dintre care un singur program multianual, cu condiţia să nu aibă în derulare un program multianual. Se menţine condiţia de eligibilitate ca ofertele culturale depuse să nu fie co-finanţate din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis.

Începând din 2022, platforma AFCN este disponibilă la adresa www.afcn-proiecte.ro

Ca urmare a actualizării Ordonanţei Guvernului nr.51/1998, această sesiune mai aduce o serie de noutăţi. Solicitanţii de finanţări nerambursabile trebuie să ţină cont la definirea bugetului de următoarele prevederi:

  • o cheltuială eligibilă din cadrul proiectului nu poate fi finanţată din mai multe surse publice de finanţare;
  • sursele complementare de finanţare ale proiectului cultural pot proveni inclusiv din:
  • realizarea de activităţi generatoare de venituri precum: vânzarea biletelor de intrare, perceperea unei taxe de participare, vânzarea cărţilor, publicaţiilor şi/sau a altor produse culturale etc.;
  • contribuţie în natură echivalentă activităţilor de voluntariat, cuantificabile prin raportare la valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată pentru fiecare contract de voluntariat.
  • poate fi prevăzută o sumă forfetară de 5% pentru cheltuieli indirecte eligibile cum sunt: chirii pentru spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarul, consumabile, costuri pentru comunicaţii, cheltuieli cu energia electrică etc.
  • taxa pe valoarea adăugată şi orice alte taxe sunt cheltuieli neeligibile din finanţarea solicitată de la AFCN. Prin urmare sumele solicitate în buget de la AFCN vor fi înscrise fără TVA.

Întrucât solicitantul are obligaţia de a menţiona în cererea de finanţare toate sursele publice de finanţare, existente sau solicitate la momentul depunerii acesteia, a fost actualizată declaraţia pe proprie răspundere, informaţiile găsind corespondenţă în structura bugetului.

Este semnalată introducerea unei anexe, în care solicitantul are obligaţia de a enunţa datele de identificare ale fiecărui proiect/program cultural, pentru care depune cerere de finanţare în cadrul unei sesiuni la AFCN, evidenţiind diferenţele specifice privind scopul, obiectivele, perioada de derulare ale fiecăruia. Toţi solicitanţii vor trebui să îşi creeze un nou cont de acces pentru a putea încărca cererea de finanţare.

Mai multe informații sunt detaliate în ghidul solicitantului şi sunt disponibile online pe pagina mai sus menționată.