Au fost deschise înscrierile pentru Premiile Administrației Fondului Cultural Național

Premiile Administrației Fondului Cultural Național (AFCN), la fel ca în ediţiile anterioare, se adresează exclusiv organizaţiilor neguvernamentale care activează în sectorul cultural, în semn de recunoaştere a contribuţiei la transformarea societăţii româneşti prin proiectele realizate şi prin infrastructura culturală pe care au construit-o.


Contrar tuturor piedicilor, în 2021 s-au derulat peste 350 de proiecte culturale, co-finanţate de AFCN. Reprezentanții instituției anunţă deschiderea înscrierilor pentru nominalizarea la ediția a a VII-a a Premiilor. Acestea au rolul de a aduce în atenţia publicului şi a comunităţii culturale exemple de bună practică în producţia şi promovarea culturii române la nivel local şi internaţional.

În vederea îndeplinirii misiunii, mai cu seamă a susținerii accesului cât mai larg al publicului la cultură precum și a obiectivului de susținere a relațiilor culturale internaționale ale României, AFCN a inițiat în 2015 „Premiile AFCN”. Având în vedere impactul pe care l-au avut edițiile anterioare și larga vizibilitate de care s-a bucurat în mass-media, AFCN continuă decernarea premiilor pentru anul 2021.

Premiile AFCN 2021

Începând cu ediţia din acest an nominalizările se vor face pe baza înscrierilor voluntare, transmise de către organizaţiile neguvernamentale care au derulat proiecte culturale co-finanţate de AFCN, încheiate cu succes şi decontate în 2021 – anuale şi/sau multianuale.

Pot candida organizații neguvernamentale cu sediul în România (asociații, fundații etc.), care au finalizat în 2021 proiecte co-finanțate de AFCN, încheiate și decontate în bune condiții, și care sunt relevante pentru categoria de premiere. Un proiect poate fi încadrat la maximum două categorii de premiere. O organizație poate propune până la două proiecte Înscrierile se transmit prin e-mail doar la adresa premiile.afcn2021@gmail.com pînă în data de 14 februarie 2022, ora 18:00. Regulamentul competiției mai precizează că nu sunt eligibile proiecte realizate de organizații care au fost deja premiate în cadrul edițiilor anterioare ale Premiilor AFCN.

Categorii de premii

a. Rezistență în cultură* – se acordă unei organizații care continuă să-și desfășoare activitatea de peste 10 ani contribuind la configurarea scenei culturale;
*Pentru această categorie nominalizările se vor face pe baza propunerilor juriului
b. Activare culturală în spațiul public – se acordă unei inițiative ce activează participativ memoria colectivă și valorizează identitatea locului;
c. Activare interdisciplinară – se acordă unei initiative care a implicat colaborarea dintre artiști și/sau specialiști din diverse medii și domenii creative sau de cercetarea umanistă;
d. Comunicare și mediere culturală – se acordă unui proiect care a vizat promovarea rolului culturii în modelarea societății, formarea de noi categorii de public și/sau dezvoltarea de audiențe;
e. Incluziune socială și dialog intercultural – se acordă pentru o inițiativă culturală care a implicat grupuri minoritare și/sau categorii defavorizate;
f. Adresarea către publicul tânăr cu acces limitat la cultură – se acordă unei organizații care a derulat proiecte culturale în zone cu infrastructură culturală precară, cu alocări bugetare pentru cultură mici, cu un consumul cultural redus și cu un sector cultural non-profit slab dezvoltat.
g. Soluții inovatoare în promovarea patrimoniului – se acordă pentru contribuția la promovarea patrimoniului cultural prin activarea creației contemporane, a noilor medii și/sau prin activarea participativă;
h. Activarea patrimoniului imaterial – se acordă unei inițiative care a adus în actualitate și a făcut relevant pentru societatea contemporană patrimoniul imaterial, punându-i în valoare resursele identitare;
i. Promovarea culturii române în lume – se acordă unei inițiative care a activat colaborări și parteneriate internaționale și a prilejuit întâlnirea publicului internațional cu artiști/producții artistice din România.
j. Promovarea culturii scrise – se acordă un premiu special, pentru proiecte menite să stimuleze apetitul pentru lectură, pentru explorarea, înțelegerea și interpretarea textului scris.

În cadrul procesului de jurizare, se va ține cont de încadrarea în categoria de premiere, relevanța activităților și rezultatelor în raport cu categoria de premiere, impactul proiectului la nivelul comunității și/sau al publicului vizat, elementele de noutatate și inovare, precum și vizibilitatea și promovarea proiectului la nivel local, național, internațional.