Elevii înving Ministerul Educaţiei la Curtea Constituţională. Transportul școlar trebuie să fie gratuit

Curtea Constituţională a României a declarat pe 31 ianuarie 2023, OUG nr. 50/ 2021 ca fiind neconstituţională, urmare a excepţiilor formulate de către Asociaţia Elevilor din Constanţa, Asociaţia Vâlceană a Elevilor şi Asociaţia Elevilor din Bucureşti-Ilfov, precum şi a excepţiei invocate direct de către Avocatul Poporului. Prin această ordonanţă de urgenţă, gratuitatea elevilor la serviciile publice de transport a fost blocată, iar decontarea cheltuielilor cu serviciile de transport care nu sunt servicii publice a fost drastic limitată, la mai bine de o treime, fapt ce a favorizat abandonul şcolar şi excluziunea socială.


În anul 2021, fostul ministru Sorin Câmpeanu a promovat această OUG nr.50, care a fost aplicată atât în anul şcolar 2020-2021, cât şi în anii şcolari 2021-2022 şi 2022-2023. În ciuda demersurilor efectuate de asociaţiile de elevi, Ministerul Educaţiei a continuat să refuze respingerea acestei ordonanţe de urgenţă în Parlament şi a continuat să o susţină, deşi existau de neconstituţionalitate invocate atât direct cât şi în cadrul unor procese pe rolul instanţelor judecătoreşti.

Curtea Constituţională a reţinut că nu s-a putut face dovada solicitării avizului din partea Consiliului Economic şi Social încălcându-se prevederile art. l alin. (3) şi (5), coroborate cu cele ale art. 141 din Constituţie, cu consecinţa neconstituţionalităţii Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/ 2021 în ansamblul său. Urmează în motivarea deciziei de văzut dacă au fost reţinute şi alte argumente pentru neconstituţionalitatea ordonanţei.

Guvernul României, într-un gest de aroganţă şi sfidare, a decis să adopte o nouă ordonanţă cu prevederi cvasi-similare, cu o săptămână înainte de pronunţarea CCR.

În acest context, decizia CCR nu va produce efecte TOTALE, însă în contextul reţinerii argumentelor de fond, se creează premisele constatării neconstituţionalităţii noii ordonanţe. De asemenea, noua ordonanţă de urgenţă, OUG nr. 168/ 2022, nu a înlocuit total prevederile OUG nr. 50/ 2021.

Pentru obţinerea acestei victorii, asociaţiile de elevi au fost asistate juridice sau reprezentate de următorii avocaţi: Alexandru Bajdechi din Baroul Bucureşti, care a redactat excepţia de neconstituţionalitate, concluziile şi a pregătit întreaga strategie de combatere a ordonanţei de urgenţă, respectiv Ioana Rădescu, avocat în Baroul Vâlcea, care a asigurat reprezentarea juridică a Asociaţiei Vâlcene a Elevilor în faţa Curţii de Apel Piteşti.

Ne este dovedit, din nou, faptul că statul hărtuieşte elevii, furându-le drepturile în moduri complet abuzive şi neconstituţionale. Conform deciziei CCR, elevii trebuie să aibă dreptul la decontare totală a transportului, iar din acest moment, orice discuţie care se va duce în sfera unei forme de decontări parţiale va reprezenta o batjocură la adresa Constituţiei.

Ariana Dudună, preşedintă AEC

După peste 7 ani în care autorităţile statului au înţeles să legifereze strict la nivel guvernamental domeniul transportului elevilor, prin OUG, HG şi OG-uri, sfidând voinţa Parlamentului, modificând legile adoptate de acesta în loc să le aplice, este momentul să punem stop; noua ordonanţă de urgenţă, OUG nr. 159/ 2022, va fi atacată în acelaşi mod în care a fost şi OUG nr. 50/ 2021 în cel mai scurt timp, mai subliniază reprezentanții elevilor.