Segregarea şcolară a unor elevi de etnie romă în Suceava

CADO reclamă la CNCD o şcoală din judeţul Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava pentru segregare şcolară, pe criteriul etnic a 44 de elevi de etnie romă care sunt obligați să înveţe într-o sală de sport.


Şcoala Păltinoasa are 3 structuri şcolare, printre care şi o structură cu clase primare ce deserveşte cătunul Ţîmpoceni, cu populaţie majoritară de etnie romă, cu situaţie economică dificilă şi izolat din punct de vedere al transportului, inclusiv de Satul Capul Codrului, de care aparţine teritorial. Această structură şcolară a fost mutată în anul şcolar 2021 – 2022 în cadrul Structurii Capul Codrului (şcoala centrală), ca urmare a dezafectării şi ulterior a demolării clădirii ce deservea şcoala (risc ridicat de siguranţă şi sănătate publică).

Cei 44 de elevi de etnie romă au fost mutaţi în sala de sport a şcolii, clădire separată de incinta şolii unde învaţă elevii majoritari, sală care nu este încălzită corespunzător iarna şi fără acces direct la grupurile sanitare. Cei 44 de elevi (de la pregătitoare până la cls a IV- a) sunt organizaţi într-o singură clasă cu predare simultană.

Acționare în instanță pentru segregare sistematică

În data de 16.08.2022, Asociaţia Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) a transmis către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, o plângere, semnalând o posibilă faptă de segregare şcolară, pe criteriul etnic, din cadrul Şcolii Gimnaziale Păltinoasa, judeţul Suceava. Plângerea are ca reclamaţi şcoala în cauză şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava. Plângerea a fost depusă prin intermediul Cabinetului de avocat Mihaela Roxana Prisăcariu din Iaşi.

Situaţia de segregare din această şcoală are o vechime de cel puţin 7 ani, fiind identificată şi semnalată anterior (în anul şcolar 2015 – 2016) tot de CADO în cadrul primului proces de monitorizare a segregării şcolare din România (proiectul „Şcoală pentru toţi copiii!”), către autorităţile competente, inclusiv ISJ Suceava pentru eliminarea situaţiei de segregare, dar fără răspuns. La acea dată elevii de etnie romă învăţau în şcoala din Ţimpoceni în condiţii insalubre. Starea acestei clădiri reiese şi din reportajul din 2015 care a atras atenţia publică şi a autorităţilor locale, dar care nu au reacţionat şi au continuat să ignore situaţia.

Prin plângerea depusă, CADO solicită CNCD-ului constatarea discriminării pe criteriul etnic, sancţionarea cu amendă a şcolii şi ISJ Suceava pentru fapta de segregare şcolară şi recomandarea de integrare fizică şi socială a elevilor romi în rândul elevilor majoritari.

Plângerea a fost realizată în cadrul proiectului „Şcoală pentru toţi copiii!„-II derulat de Asociaţia Centrul de Advocacy şi Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociaţia Consultanţilor în Dezvoltare Comunitară (ACDC), cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este îmbunătăţire a practicilor instituţionale în aplicarea legislaţiei de prevenire şi combatere a segregării şi discriminării datorită acţiunilor de watchdog, monitorizare şi advocacy a ONG-urilor capacitate pentru a identifica şi raporta discriminarea elevilor în educaţie sub forma segregării.