Apel către Guvern de la medicii infecţionişti şi pacienţii cu HIV/SIDA pentru a găsi soluţii faţă de situaţia gravă

Pacienţii cu HIV din România solicită asigurarea accesului la servicii medicale şi tratament, limitat semnificativ în pandemie. Apelul către autorităţi semnat și de medicii infecționiști subliniază că nevoia de prioritizare a problemei de sănătate publică reprezentată de HIV/SIDA în România este una de actualitate, în care Guvernul trebuie să găsească soluții.


Medicii infecţionişti şi pacienţii cu HIV/SIDA au lansat un apel către Primul Ministru al României şi către instituţiile din subordinea Guvernului pentru a găsi soluţii faţă de situaţia gravă în care se află aceşti pacienţi, pe fondul pandemiei COVID-19. Semnalul de alarmă tras de către aceștia a avut loc după dezbaterea „Programul Naţional de Tratament HIV/SIDA – prezent şi perspective”, organizată de Federaţia UNOPA.

Contextul din ultimul an a amplificat şi agravat barierele privind accesul la diagnostic, tratament şi îngrijiri medicale adecvate, pacienţii cu HIV confruntându-se cu lipsa accesului în spitale, la medicul curant, la analize specifice şi cu riscul de a rămâne fără tratamentul care le salvează viaţa.

Scăderea testărilor și lipsa accesului la actul medical

În acelaşi timp, aceştia trag un semnal de alarmă cu privire la scăderea dramatică a numărului de testări pentru depistarea infecţiei cu HIV/SIDA. De aici riscul ca evoluţia îmbolnăvirilor în rândul populaţiei să se situeze sub „radarul” sistemului şi ca infecţia să se răspândească silenţioasă, neglijată şi necontrolată prin tratament şi monitorizare clinică.

Toate spitalele de boli infecţioase sunt în prezent închise pacienţilor cu HIV, acestea tratând COVID-19, fapt ce pune în mare dificultate pacienţii cu HIV de peste un an de zile, se menționează în apelul public. Mai mult decât atât, peste jumătate dintre pacienţii cu HIV au analizele de monitorizare neefectuate de peste un an de zile, conform datelor UNOPA.

E nevoie urgentă de buget suficient pentru tratament, e nevoie de paturi în spitalele de boli infecţioase şi pentru pacienţii cu HIV care nu au COVID-19, e nevoie de măsuri de optimizare a accesului la tratament pentru evitarea riscurilor.

Iulian Petre, Director Executiv UNOPA

Situația nu s-a schimbat odată cu anul 2021, primele luni fiind marcate de întreruperi ale eliberării tratamentului în mai multe spitale din ţară, cauzate de lipsa alocării bugetare. Bugetul alocat zilele acestea de către Ministerul Sănătăţii către spitalele care tratează pacienţi cu HIV acoperă tratamentul necesar doar până la data de 1 iunie 2021! Astfel, începând cu 1 iunie, spitalele nu vor mai avea tratament antiretroviral pe care să îl acorde pacienţilor…

Măsurile urgente necesare a fi luate de către Guvern

  1. Bugetarea corectă a Programului de Tratament HIV pentru anul 2021, astfel încât să existe tratament şi după 1 iunie, cel puţin până la sfârşitul anului;
  2. Asigurarea de paturi în spitalele de boli infecţioase Centre Regionale HIV/SIDA pentru internarea cazurilor grave care nu au COVID-19;
  3. Eliberarea tratamentului pe 3 luni şi trimiterea lui prin curierat, pentru evitarea riscurilor;
  4. Asigurarea condiţiilor pentru efectuarea analizelor de monitorizare specifice, conform ghidurilor de tratament.
  5. Prioritizarea, actualizarea şi implementarea eficace a Planul Naţional Strategic HIV/SIDA pentru a răspunde provocărilor de sănătate publică pe care HIV/SIDA le ridică în general, cu atât mai mult în context pandemic

Dacă acest măsuri nu se vor lua, deciziile din prezent vor duce la înrăutăţirea stării de sănătate a persoanelor cu HIV/SIDA, vor creşte morbiditatea, mortalitatea şi se va instala rezistenţa la tratament. Nu în ultimul rând, vor creşte costurilor per pacient.”, a declarat .