Incidentele de securitate provocate de întreruperea furnizării energiei electrice din România sunt în creștere

Afectarea unor servicii de comunicații din cauza întreruperii furnizarii energiei electrice, din datele comunicate de operatori, s-au înregistrat peste 100 000 de evenimente de acest tip, doar în ultimul an, informează Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).


Având în vedere creșterea nevoii de securitate a rețelelor de comunicații electronice și în acord cu recomandările organismelor europene privind securitatea rețelelor, ANCOM a analizat recent particularitațile incidentelor cauzate de întreruperile furnizarii energiei electrice, mai ales că în ultimii ani numarul acestora a crescut în totalul incidentelor raportate catre autorități. Analiza are drept scop evaluarea impactului incidentelor electrice ce pot afecta reziliența comunicațiilor electronice mobile și identificarea unor masuri specifice care pot fi luate, în acord cu alte entitați implicate.

Majoritatea rețelelor de comunicații din România sunt moderne, performante și au un nivel de reziliența ridicat, din perspectiva unei multitudini de riscuri, inclusiv cele de atacuri cibernetice, dar „calitatea” de consumator de energie electrica se dovedește a fi o vulnerabilitate de sistem foarte importantă, transmit cei de la ANCOM.

Este necesară o colaborare intersectorială mai strânsă, în special între companiile de energie și comunicații, pentru că sunt domenii interdependente. Rețelele de comunicații au nevoie de energie electrică și de rezolvarea cât mai rapidă a incidentelor, iar sistemele de comandă și control pentru producerea, transportul și distribuția de energie au nevoie de rețele de comunicații.

Eduard LOVIN, vicepreședinte ANCOM

Lipsa comunicațiilor mobile într-o anumita zona împreuna cu întreruperea temporară a furnizării energiei electrice este de natura sa afecteze buna funcționare a unei game largi de activitați în domenii precum comerț, industrie, educație, sănătate, ordine publică și chiar securitate națională.

Conform rapoartelor privind incidentele de securitate realizate de Autoritate, în pofida eforturilor continue de dezvoltare a rețelelor de distribuție, indicii tehnici relevanți de continuitate în furnizarea energiei electrice din România se situeaza înca sub valorile înregistrate la nivel european, potrivit datelor publicate de ANRE pentru anul 2019.

Marea majoritate a resurselor afectate sunt din categoria stații de bază și controlere mobile. În peste 97% dintre incidentele datorate lipsei de energie electrică, au fost afectate echipamente localizate in rețeaua de acces (97% în cazul incidentelor din aceasta categorie raportate in 2017, respectiv 99% în cazul incidentelor raportate in 2018 și 2019). În restul cazurilor, resursele afectate fac parte din rețeaua centrală. Peste 88,55% dintre incidentele datorate lipsei de alimentare cu energie electricăau afectat furnizarea serviciilor la puncte mobile (88,5% în anul 2017, peste 94% in 2018, respectiv peste 97% în 2019). Furnizarea serviciilor la punct fix a fost afectată într-o mai mică masură(20% în 2017, 8,8% în 2018, respectiv 5% în 2019).

De adăugat faptul că au existat incidente în cadrul cărora au fost afectate atât serviciile furnizate la puncte mobile, cât și serviciile furnizate la punct fix. În ceea ce privește arealul geografic afectat ca urmare a problemelor de alimentare cu energie electrică, rapoartele ANCOM relevă faptul că județele care au înregistrat cele mai multe probleme sunt Buzău, Gorj, Teleorman, Constanța, Timiș, Olt și Dolj, numărul incidentelor raportate în cazul acestor zone variind de la un an la altul, în cele mai multe cazuri înregistrându-se creșteri (de ex.,în județul Buzău au fost raportate 41 de incidente în 2019, în creștere față de 2018, când au fost raportate 19 incidente, iar în cazul județului Teleorman, comparând aceiași ani, s-a înregistrat o creștere de la 20 la 30 de incidente).

Concluzii și soluții propuse

Ca urmare a concluziilor studiului și analizând practicile la nivelul Uniunii Europene, ANCOM poate lua în considerare modificarea procedurii de raportare a incidentelor de securitate, fie prin modificarea nivelurilor unor praguri de calcul (de ex. durata de indisponibilitate, numar de utilizatori afectați/volum de trafic pierdut), fie prin adăugarea de noi criterii sau factori de analiză (de ex. frecvența incidentelor electrice pe o anumita locație, clasa de importanța a locației).

O altă posibilă măsură pentru îmbunatațirea indicilor de reziliența a rețelelor și serviciilor de comunicații electronice ar putea fi realizarea unor audituri în ceea ce privește continuitatea în alimentarea cu energie electrica a elementelor de rețea. Este necesară totodată creșterea nivelului de reziliență a rețelelor de furnizare a energiei electrice și identificarea metodelor optime de colaborare între domeniile energie si comunicații.

ANCOM este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.