ANFP dorește să transparentizeze concursurile pentru ocuparea funcțiilor publice

Începând din 1 martie, autoritățile și instituțiile publice vor cuprinde în înștiințările privind organizarea concursurilor, bibliografia şi tematica aferente fiecărui concurs, informează Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Regula este valabilă pentru concursurile înaintate ANFP.


Concursurile organizate de către autoritățile și instituțiile publice, publicate pe pagina web a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici vor conține în scurt timp toate informațiile necesare participării celor interesați. Reprezentanții agenției guvernamentale dorește ca astfel să se regăsească în același anunț secțiunile de bibliografie și tematică, care până acum erau disponibile doar pe pagina instituției care organiza concursul.

Acesta face parte dintr-un efort de a transparentiza procesul de ocupare a funcțiilor publice. Pentru a veni în sprijinul compartimentelor de resurse umane din instituții, Agenția a elaborat un formularul denumit „Înștiințare organizare concurs”, care poate fi descărcat de din secțiunea Colaborări instituționale.

Direcţia Comunicare şi Relaţii Internaţionale a ANFP mai precizează că în scopul asigurării unei vizibilități maxime tuturor concursurilor, Agenția va crea o pagină dedicată pe Facebook, intitulată Concursuri instituții publice. ANFP, unde vor fi publicate informații actualizate din domeniu în fiecare zi.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) este instituţia publică a administraţiei publice centrale care asigură evidența și managementul funcţiei publice şi ale funcţionarilor publici, elaborând cadrele de competență, politicile și strategiile, precum și proiectele de acte normative în domeniu. Agenţia susţine dezvoltarea unui corp al funcţionarilor publici profesionist, bine pregătit, neutru din punct de vedere politic şi capabil să asimileze şi să îşi însuşească standardele de performanţă de la nivelul UE, în scopul eficientizării administraţiei publice şi îmbunătăţirii raporturilor dintre administraţie şi principalii săi beneficiari, cetăţenii.