Sistem informaţional integrat de urmărire a materialului lemnos, SUMAL 2.0, a fost pus în funcţiune

După multe critici și avertizări din partea societății civile, organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 118 din 27 ianuarie 2021. Sistemul a fost pus în funcțiune la data de 31 ianuarie. După această dată calendaristică, SUMAL 1.0 rămâne disponibil pentru consultare, dar inoperabil pentru modificări.

SUMAL 2.0, gândit pentru a descuraja tăierile ilegale de lemn, are capacitatea de a descoperi automat eventuale erori din culegerea datelor dendrometice, astfel încât acestea să poată fi corectate în timp util. Reprezentanții Ministerului declară că sistemul informatic aduce beneficii multiple pentru întreg sectorul silvic. Pe lângă aplicație, a mai fost pus la dispoziție și un Call-center.

Reprezentanții guvernamentali mai spun că pe lângă îmbunătăţirile semnificative în ceea ce priveşte urmărirea trasabilităţii lemnului, noua versiune a sistemului informatic include un amplu proces de debirocratizare a sectorului, prin eliminarea mai multor registre şi documente, precum şi prin automatizarea fluxurilor de date care, până acum, se realizau manual.

Categoriile de utilizatori SUMAL 2.0 sunt următoarele:

 • a) personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu funcţionarea şi administrarea sistemului SUMAL 2.0 – Serviciul SUMAL;
 • b) personalul din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură responsabil cu gestionarea informaţiilor înregistrate în sistemul SUMAL 2.0 de către unităţile specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
 • c) personalul cu atribuţii de control în domeniul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură;
 • d) personalul cu atribuţii de control în domeniul silvic din cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare gărzi forestiere;
 • e) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii special abilitaţi din cadrul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră;
 • f) angajaţi ai structurilor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, în baza unei solicitări;
 • g) angajaţi ai unităţilor specializate atestate pentru lucrări de amenajare a pădurilor;
 • h) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi al unităţilor teritoriale – direcţiile silvice, aflate în structura acestora, precum şi din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“;
 • i) personalul silvic angajat în cadrul ocoalelor silvice de stat şi de regim şi în cadrul bazelor experimentale;
 • j) angajaţi ai operatorilor economici care depozitează, prelucrează, sortează, comercializează şi expediază materiale lemnoase, cu excepţia consumului propriu;
 • k) angajaţi ai operatorilor economici specializaţi în transportul de materiale lemnoase, care dobândesc calitatea de transportatori profesionişti; persoane fizice care dobândesc calitatea de transportatori profesionişti;
 • l) angajaţi ai administraţiei pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate, numai pentru materialele lemnoase comercializate în incinta acestora şi pentru cele rămase necomercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie;
 • m) angajaţi ai operatorilor economici care utilizează materialele lemnoase pentru construcţii în volum mai mare de 20 mc/an;
 • n) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitaţi de către Direcţia Generală a Vămilor.