Șefa TVR speră că Parlamentul va fi deschis unui dialog constructiv cu SRTv şi experţi recunoscuţi la nivel naţional şi european

Recenta dezbatere cu privire la situaţia actuală şi viitorul TVR, iniţiată de către deputatul Iulian Bulai, preşedintele Comisiei pentru cultură, arte şi mijloace de informare din Camera Deputaţilor, a fost foarte intensă și purtată pe canale media. Șefa TVR, Doina Gradea, dorește o dezbatere în care Societatea Română de Televiziune (SRTv) să își prezinte punctele de vedere, iar experți ai European Broadcasting Union (EBU) să poată fi consultați.

Într-un comunicat de presă trimis de către directoarea generală a SRTv se precizează faptul că un demers de consultare a European Broadcasting Union (EBU) trebuie efectuat, absența celui mai important şi reprezentativ organism european din domeniul Serviciilor Media Publice într-o dezbatere de acest gen ar ridica o multitudine de semne de întrebare.

Este surprinzător faptul că domnul deputat Bulai, Preşedinte al uneia dintre comisiile de specialitate din Parlamentul României, pare a nu fi familiar cu uriaşa expertiză şi importanta capacitate de suport cu care EBU poate contribui la un demers de o asemenea complexitate, cum este reconsiderarea misiunii şi destinului televiziunii publice din România”, declară Gradea.

Independența economică și politică, adusă drept argument de către conducerea TVR în dezbaterea privint viitorul TVR.

Conducerea televiziunii mai menționează că actualul cadru legislativ trebuie analizat şi revizuit, astfel încât să permită dezvoltarea şi optima poziţionare a TVR în peisajul media din România şi din Europa, însă acesta este atributul Parlamentului României, iar TVR nu poate – pentru moment – decât să funcţioneze în deplinul respect al Legii 41/1994 şi al tuturor celorlalte acte normative care guvernează activitatea sa.

(…) independenţa este una dintre cele mai presante provocări pentru Serviciile Media Publice pe multe dintre pieţele naţionale. Lipsa acestei independenţe, fie ea economică sau politică, influenţează guvernanţa membrilor noştri, ca şi libertatea lor editorială. Acest lucru afectează nu doar capacitatea lor de a oferi servicii de calitate, dar distruge şi încrederea publicului. Fără încredere, niciun serviciu public nu îşi poate îndeplini misiunea sau genera valoare. Tocmai de aceea, calitatea şi adecvarea reglementărilor şi politicilor specifice, ca şi climatul politic care afectează Serviciile Media Publice, sunt cruciale. Membrii noştri sunt încurajaţi să îşi susţină cauza şi să îşi facă auzit punctul de vedere.

Strategia EBU „Together” pentru perioada 2019 – 2021

În spiritul celor de mai sus şi ţinând cont de vasta experienţă a EBU cu privire la valorile, misiunea şi legislaţia privitoare la Serviciile Media Publice, Doina Gradea își exprimă public speranţa „că domnul deputat Bulai va fi deschis atât unui dialog constructiv cu SRTv, cât şi unei largi consultări cu experţi recunoscuţi la nivel naţional şi european, aşa cum este EBU, în ceea ce priveşte TVR şi viitorul acesteia.”