Proteste anunțate în toată țara pentru susținerea drepturilor tuturor lucrătorilor din sănătate

Forul de conducere al Federației „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în data de 05 ianuarie, a decis declanșarea protestelor de amploare pentru susținerea și apărarea drepturilor tuturor lucrătorilor din sănătate. Au fost inițiate procedurile privind organizarea protestelor și s-a stabilit calendarul primelor acțiuni de acest fel. Începând cu 14 ianuarie, sindicatele persoanelor care lucrează în domeniul sanitar vor ieși în acțiuni de protest în țară și în București.

Premergător protestelor, în perioada 7 – 9 ianuarie 2021 toate sindicatele membre ale Federației vor înmâna memoriile de susținere a revendicărilor parlamentarilor din fiecare colegiu județean. Apoi se vor pregăti de acțiunile de protest (miting/pichetare) în fața Prefecturilor pe data de 14 ianuarie.

Un protest în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, va fi organizat în data de 14 ianuarie 2021, continuând seria de manifestații desfășurate încă din 2020 de către lucrătorii din sănătate.

Acțiunile de protest anunțate de către Federației „Solidaritatea Sanitară” vor avea ca scop susținerea următoarelor revendicări ale lucrătorilor din sănătate:

1. Adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protecția sănătății și securității salariaților din sănătate (echipamente, circuite, resurse materiale și umane etc.), astfel încât să determine o reducere semnificativă a numărului de salariați nou infectați SARS-CoV-2 și, mai ales, decedați din cauza COVID-19. Măsurile trebuie să includă:

  • a. Elaborarea unei campanii adecvate de informare a salariaților din sănătate în privința vaccinării.
  • b. Stabilirea standardelor privind durata de utilizare a echipamentelor individuale de protecție și asigurarea acestora în cantitatea necesară și la calitatea corespunzătoare.
  • c. Elaborarea unui normativ de personal adecvat tratamentului pacienților COVID-19.
  • d. Reducerea timpului de lucru continuu în echipament individual de protecție la 3 ore.
  • e. Includerea COVID-19 ca boală profesională pentru lucrătorii din sănătate.

2. Respectarea dreptului legal la pensia de urmaș pentru copiii colegilor decedați la datorie.

3. Creșterea salariilor de bază pentru toate categoriile de lucrători începând cu 1 ianuarie 2021 la nivelul prevăzut de legea salarizării pentru anul 2022. Anularea reducerii salariilor de bază prevăzută de OUG nr. 226/2020.

4. Raportarea tuturor sporurilor lucrătorilor din sănătate la salariile de bază actuale și acordarea tuturor sporurilor pentru condiții de muncă la nivel maxim.

5. Acordarea stimulentului de risc pe întreaga durată a pandemiei pentru toți salariații din sănătate.

6. Acordarea tuturor drepturilor salariale prevăzute de lege, respectiv sporul de până în 30%, sporul pentru combaterea epidemiei și plata orelor suplimentare, pentru toți lucrătorii care încă nu au beneficiat de ele.

7. Plata gărzilor cu tariful orar aferent normei de bază.

8. Reașezarea asistentelor medicale în grila de salarizare în sensul creșterii locului pe care-l ocupă în ierarhia salarială, corespunzător locului pe care-l au în echipa medicală, respectiv contribuției la tratamentul și îngrijirea pacienților.

9. Posibilitatea lucrătorilor din sănătate de a beneficia de reducerea stagiului de cotizare (vârstei de ieșire la pensie) proporțional cu activitatea desfășurată peste norma de bază. Federația „Solidaritatea Sanitară” este organizație reprezentativă la nivelul sectorului Sănătate, având ca membri peste 25.000 de salariați din acest sector. Acțiunile federației sunt desfășurate pentru apărarea și promovarea drepturilor lucrătorilor din sectorul sanitar.