Legea pentru prevenirea și combaterea antițigănismului a intrat în vigoare

În prima activitate din anul 2021, președintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antițigănismului. Din acest moment în România există cadrul legal pentru sancționarea cu închisoarea a comportamentelor și materialelor rasiste îndreptate împotriva persoanelor de etnie romă.

Prin antiţigănism se înţelege atât percepţia referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora, cât şi manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva romilor, îndreptate împotriva romilor ori a proprietăţilor acestora, împotriva instituțiilor/ONG-urilor, liderilor comunităţilor rome sau lăcaşurilor lor de cult, tradițiilor şi limbii romani.

În Parlament din anul 2019, proiectul de lege a fost adoptat de către Camera Deputaților (cameră decizională) în 15 decembrie 2020. Inițiativa formulată de Daniel Vasile (minorități/Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”) și Petre-Florin Manole (PSD) susține că rasismul structural și instituțional împotriva romilor este cauza principală a excluderii lor în Europa. Combaterea acestuia și eliminarea prejudecăților sunt elemente esențiale pentru a asigura romilor un statut de cetățeni egali cu drepturi depline, în societățile europene. Sunt invocate în acest sens legislația privind integrarea romilor în UE și cobaterea atitiudiinilor negative față de romi.

Legea nr.2/2021 este cuprinsă din 6 articole și are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului.

Art. 3. – Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepţii sau doctrine antiţigăniste constituie infracţiune și se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.

Art. 4.Distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, prin orice mijloace, de ştiri şi informaţii, materiale antiţigăniste constituie infracţiune șise pedepseşte cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5. – (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precumşi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri antiţigăniste constituie infracţiune și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor antiţigăniste. (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Mai mult, este considerată infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi și iniţierea ori constituirea unei organizaţii cu caracter antiţigănist, dar și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.