Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) dorește digitalizarea educației într-un proiect naţional, nu un slogan

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a înaintat o serie de propuneri pe termen lung privind digitalizarea învăţământului superior. Aceștia își doresc ca mult vehiculata digitalizare a educației să nu fie doar un slogan, așa cum de fapt s-a prezentat până acum, ci un proiect național asumat și implementat de Guvern.

Starea digitalizării în România necesită urgent intervenţii specifice. Conform DESI 2019 (Digital Economy and Society Index), România ocupă locul 27 din cele 28 de state membre ale UE în Indexul pentru anul 2019, în contextul în care mai mult de 1/5 dintre români nu au folosit niciodată internetul şi mai puţin de 1/3 deţin abilităţi digitale de bază. Contextul pandemic a demonstrat cât de importantă este pregătirea şi dezvoltarea rezilienţei sistemului de învăţământ în faţa situaţiilor critice prin implementarea consecventă de măsuri în vederea digitalizării proceselor implicate, respectiv cât de necesară este stabilirea şi aplicarea cu celeritatea a unei Strategii naţionale pentru digitalizarea educaţiei.

Indiferent de documentul care va cuprinde priorităţile statului român şi ale universităţilor în domeniul digitalizării, anume includerea în viitoarea Strategie privind digitalizarea educaţiei din România 2021-2017, lansată tardiv în 26 octombrie de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau în alte documente strategice, nevoia de acţiuni clare şi de impact în acest domeniu nu poate fi contestată, susțin reprezentanții ANOSR.

Dacă vorbim în ultima perioadă despre educaţie, o temă majoră este, categoric, digitalizarea. Deşi suntem de acord cu acest aspect, nu doar că am ajuns la această concluzie târziu faţă de partenerii europeni, dar ne-am limitat în mare parte la a discuta strict despre device-uri, nici acelea măcar puse la dispoziţia tuturor studenţilor în timp util. Digitalizarea reprezintă un proces de schimbare amplă a modului actual de funcţionare a universităţilor, iar ANOSR iniţiază dezbaterea pe termen lung cu propuneri punctuale, de impact, pe acest subiect.

Horia-Şerban ONIŢA, preşedinte ANOSR

Recomandările și așteptările studenților

În vederea sprijinirii digitalizării învăţământului superior, ANOSR a lansat în luna octombrie analiza „Învăţământul online prin ochii studenţilor. Recomandările ANOSR” ce a vizat modul în care universităţile s-au adaptat la predarea online în contextul pandemic şi care sunt aşteptările şi sugestiile studenţilor şi a cadrelor didactice vizavi de procesul didactic online pentru următoarea perioadă.

Reprezentanții studenților din România își doresc ca monitorizarea şi evaluarea periodică a implementării strategiei să fie efectuată împreună cu reprezentanţii societăţii civile şi colectarea permanentă de date pentru evaluarea eficienţei măsurilor luate şi fundamentarea de noi măsuri şi politici naţionale în domeniul digitalizări educaţiei. Câteva dintre propunerile ANOSR sunt:

  • Dezvoltarea competenţelor digitale ale tinerilor NEETs, ale adulţilor, ale elevilor şi studenţilor prin cursuri de scurtă durată;
  • Revizuirea sistemului de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice şi introducerea de noi discipline pentru dezvoltarea competenţelor digitale şi familiarizarea cu metode şi tehnici moderne de predare, corelate cu evoluţia tehnologică;
  • Stabilirea unor direcţii generale şi sprijinirea implementării Tehnologiilor de asistenţă (Assistive Technology) pentru asigurarea accesului la educaţie online a elevilor şi a studenţilor cu dizabilităţi şi/sau dificultăţi de învăţare;
  • Sprijinirea dezvoltării de platforme naţionale online pentru digitalizarea şi debirocratizarea proceselor specifice învăţământului universitar, cum ar fi procesul de admitere, accesul la serviciile centrelor de consiliere şi orientare în carieră, procedura de achitare a taxelor universitare, verificarea autenticităţii diplomelor eliberate de universităţi, monitorizarea parcursului academic al studentului şi accesarea tuturor facilităţilor prin intermediul unui cont unic şi asigurarea implicării României în procesul de operaţionalizare a Cardul de Student European;
  • Sprijinirea prin cadrul legal şi financiar a mobilităţilor virtuale şi hibrid, a dezvoltării de cursuri online cu acces nelimitat pentru toţi utilizatorii (Massive Open Online Courses – MOOCs) şi recunoaşterii competenţelor astfel obţinute prin „open badges” şi „micro-credentials”;
  • Elaborarea unui instrument de autoevaluare a gradului de digitalizare a serviciilor universitare şi a unui ghid de digitalizare a învăţământului superior;
  • Operaţionalizarea bibliotecilor publice online prin digitalizarea fondului de carte a bibliotecilor centrale universitare;

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) este federaţia naţională studenţească, non-guvernamentală şi non-partizană care, de peste 21 de ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenţilor din România, apărarea şi promovarea drepturilor şi obligaţiilor acestora, cât şi stimularea participării lor la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală.

Alianța reuneşte studenţi din 19 centre universitare din întreaga ţară, din 30 de universităţi, atingând un număr de 104 organizaţii membre, care luptă împreună pentru menţinerea în funcţiune a mecanismului mişcării studenţeşti. ANOSR este reprezentantul legitim al studenţilor din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizaţiei Europene a Studenţilor (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenţii.