Demisia Violetei Alexandru cerută de Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii

Angajații reprezentanți de Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii solicită demisia ministrei Violeta Alexandru, întrucât reprezentanta Guvernului manifestă un dezinteres total față de dificultățile întâmpinate de cele patru instituții ce formează Ministerul.

Violeta Alexandru (PNL) ar fi încălcat „cu lejeritate legislația ce stă la baza dialogului instituțional”, consideră cei din sindicate. Aceasta manifestă dispreț și dezinteres față de problemele unui sistem public care se adresează prin serviciile prestate întregii populații. Într-o comunicare publică precedată de grevă japoneză, Federația Sindicatelor din Ministerul Muncii solicită DEMISIA doamnei Alexandru.

După cum se stipulează și în Codul muncii, art. 8: (1) Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe. (2) Pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se vor informa şi se vor consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă”, principiile consensualității și bunei-credințe ar trebui să guverneze raporturile între părți.

Doamna ministru continuă să ignore orice principiu, ignoră dialogul, încălcând grav dispozițiile legislației muncii, afișând un comportament sfidător la adresa angajaților prin încălcarea valorilor morale, un comportament care produce efecte negative în planul relațiilor sociale.

Cele patru instituții ce formează Ministerul Muncii și Protecției Sociale subliniază că în loc să asigure funcționarea activității, Violeta Alexandru s-a axat doar pe o dorință proprie, fără o analiză susținută și reală, de a desființa instituții preferând să obțină astfel capital de imagine în detrimentul rezolvării problemelor.

Inspecția Muncii, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casa Națională de Pensii Publice precum și Agenția Națională pentru Prestații și Inspecție Socială atrag atenția, că în lipsa unor soluții pentru deblocarea ocupării posturilor vacante, deficitul mare de personal poate duce la blocarea serviciilor prestate întregii populații.