Cluj-Napoca: 0 locuințe realizate din fonduri publice în perioada 2015-2020

Conform datelor Institutului Național de Statistică publicate de către Căși sociale acum!, grup de iniţiativă civic-activistă ce urmăreşte problematizarea locuirii sociale în oraşul Cluj-Napoca, 0 locuințe au fost realizate din fonduri publice în perioada 2015 – 2019, pe când mediul privat a construit 15.587 de locuințe. În acest timp prețul apartamentelor din piața de imobiliare din Cluj-Napoca a crescut cu 75%!

Chiar dacă a avut o mică contracție în 2016 și 2018, bugetul municipiului reședință de județ a crescut simțitor în acest timp, de la 268.000.000 de euro în urmă cu cinci ani la 341.000.000 euro în prezent. Cu toate acestea numai 12 locuințe sociale se află în construcție și 3 locuințe au fost achiziționate de pe piața privată cu destinația de locuință socială. Vedeți mai multe de la graficul realizat cu ocazia analizei modului în care a implementat Primăria Municipiului Cluj-Napoca obiectivul creșterii fondului de locuințe sociale din cadrul Strategiei Dezvoltării Locale 2015-2020.

Parte dintr-un program mai amplu al Fundației Desire, campania Căși sociale acum! pleacă de la deprivările și nedreptățile locative care afectează persoanele și familiile cu domiciliul pe strada Cantonului FN. Locuirea pe această stradă a fost cel mai neglijat capitol al zonei marginalizate Pata Rât, chiar dacă și ea s-a constituit de pe urma mai multor evacuări forțate din oraș sau dacă și ea reflectă consecințele unei politici de urbanizare ce ține în condiții de subdezvoltare și de informalitate anumite teritorii ale orașului, unde își găsesc adăpost persoane marginalizate social a căror muncă este exploatată în economia informală sau formală a urbei. Plecând de la conștientizarea istoriei și situației locative de pe strada Cantonului FN, campania Căși sociale acum! plasează acest caz particular în peisajul mai larg al orașului, interogat din perspectiva nedreptăților urbane locative, a inegalităților de clasă și a politicilor care contribuie la producerea acestora.

Campania Căși sociale acum! se alătură mișcărilor care problematizează inegalitățile și nedreptățile sociale, inclusiv cele locative ca fenomen de clasă. Pentru a impulsiona producerea unui oraș pentru oameni, nu pentru profit, această campanie propune pentru Cluj un model de dezvoltare care extinde fondul locativ de stat și alocă un buget adecvat investițiilor publice aferente.