Jim Skea a fost ales noul președinte al Grupului Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC)

Cu aproape patruzeci de ani de experiență și expertiză în domeniul științei climatice, Jim Skea va conduce IPCC prin cel de-al șaptelea ciclu de evaluare. Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC) este organismul ONU pentru evaluarea științei ce privește schimbările climatice.


IPCC a fost înființat de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) în 1988 pentru a oferi liderilor politici evaluări științifice periodice privind schimbările climatice, implicațiile și riscurile acesteia, precum și pentru a prezenta strategii de adaptare și atenuare. În același an, Adunarea Generală a ONU a aprobat acțiunea OMM și UNEP de a stabili în comun IPCC. Un număr de 195 de state sunt membre.

Alegerile au avut loc la sediul Programului Națiunilor Unite pentru Mediu din Nairobi, Kenya, unde IPCC își desfășoară cea de-a 59-a sesiune. Alegerile pentru alte funcții din Biroul IPCC, inclusiv pentru copreședinții grupurilor de lucru IPCC, au loc în perioada 26-28 iulie.

Schimbările climatice reprezintă o amenințare existențială pentru planeta noastră. Ambiția mea este să conduc un IPCC care să fie cu adevărat reprezentativ și incluziv, un IPCC care să privească spre viitor, exploatând în același timp oportunitățile pe care le avem în prezent. Un IPCC în care toată lumea se simte apreciată și auzită.

Skea în discursul adresat delegaților care participă la alegerile IPCC

Patru candidați au participat în cursă pentru președinția IPCC: Thelma Krug (Brazilia), Debra Roberts (Africa de Sud), Jim Skea (Regatul Unit), Jean-Pascal van Ypersele (Belgia). Acestea au fost primele alegeri din istoria IPCC cu candidate femei pentru această funcție. Jim Skea, în vârstă de 69 de ani, este profesor de energie durabilă la Imperial College din Londra. În timpul celui de-al șaselea ciclu de evaluare al IPCC, care tocmai s-a încheiat, Skea a fost co-președinte al Grupului de lucru III, care evaluează atenuarea schimbărilor climatice. Cea mai mare parte a carierei sale, extinsă de-a lungul deceniilor, a fost dedicată asigurării faptului că provocările schimbărilor climatice sunt înțelese și că sunt luate măsuri pentru a le preveni.

Noul președinte va urmări 3 priorități:

  1. îmbunătățirea incluziunii și a diversității,
  2. protejarea integrității științifice și a relevanței politice a rapoartelor de evaluare IPCC
  3. utilizarea eficientă a celei mai bune științe disponibile privind schimbările climatice.

Alegerea noului Birou IPCC, care va avea 34 de membri, inclusiv președintele, deschide calea pentru începerea lucrărilor la cel de-al șaptelea raport de evaluare al IPCC, care se așteaptă să fie finalizat în următorii cinci până la șapte ani. Grupul va alege, de asemenea, cei 12 membri ai Biroului Task Force pentru Inventare Naționale de Gaze cu efect de seră (TFI).

IPCC și-a finalizat al șaselea raport de evaluare (AR6) în martie 2023. Constatările cheie ale Raportului de sinteză AR6 sunt:

  • Ritmul și amploarea acțiunii climatice sunt insuficiente pentru a aborda schimbările climatice.
  • Sunt disponibile opțiuni multiple, fezabile și eficiente pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a se adapta la schimbările climatice cauzate de om.
  • Condițiile favorabile includ finanțarea, tehnologia, consolidarea capacităților și cooperarea internațională.