Aproape 3.000 hectare de pădure pierdute permanent în Lunca Mureșului inferior în ultimul secol și jumătate

Sevorbește mult despre păduri și importanța lor dar se face prea puțin. Deși fenomenul despăduririlor este cnoscut de multă vreme, deicdenții nu par să fie capabili să atenueze efectele dăunătoare a tăierii copacilor. Așa cum s-a arătat de către organizații de mediu în nordul țării, lipsa regenerării pădurilor este vizibilă. Și nu doar în Maramureș ci și în Lunca Mureșului.

Comparând momentul relativ actual cu cel al industrializării și urbanizării, deși nu la nivelul altor state din Europa Centrală sau Occidentală, multe păduri au fost pierdute definitiv. În analiza făcută asupra Luncii Mureșului inferior, în ultimul secol și jumătate s-au pierdut aproximativ 3.000 de hectare de pădure in.

Cele mai semnificative suprafețe de pădure au disparut de lângă Cenad și Periam (situate în județul Timiș), precum si din zona Bodrogul Vechi și municipiul Arad (aflate în județul Arad). O scurtă privire pe situația pădurilor din 1864 față de cele din 2012, putem observa că actualul aeroport era acoperit total de copaci, Pădurea Ceala acoperind o suprafață dublă față de cea actuală, întinzându-se și la nord de aeroport până la ceea ce denumim Mureșul Mort.

Deși au existat în trecut plantări, cum a fost cazul în anul 2000 când au fost împădurite 400 ha de pășune de către Direcția Silvică Arad, dar și alte mobilizări ale ecologiștilor, efortul acestora și al silvicultorilor este foarte mic în comparație cu ce s-a tăiat de-a lungul vremurilor, neputând fi recuperat ritmul pierderilor de copaci.

Poate jumătate de secol pare foarte mult dar în câteva săptămâni vom depăși 50 de ani de când primele mișcări și organizații pro-mediu de amploare și azi au luat naștere la începutul anilor 1970. De altfel Uniunea Europeană în ansamblul ei tocmai și-a stabilit ținta de 55% privind reducerea emisiilor cu efect de seră, în efortul de a ajunge la o neutralitate asupra climei în anul 2050.