Organizația Salvaţi Copiii continuă programul de sprijin pentru copiii rămaşi singuri acasă

Migraţia economică este tot mai pronunţată în rândul părinţilor din România, iar cei mai afectaţi de pe urma acestui fenomen sunt de regulă copiii rămaşi în urmă, deseori fără sprijinul necesar. Pe fondul crizei cu coronavirus, acest fenomen are consecinţe agravate atât psiho-emoţionale cât şi sociale. Organizaţia Salvaţi Copiii România a anunțat că va întări programul de sprijin pentru copiii rămaşi singuri acasă în urma migraţiei economice a părinţilor.

Anul acesta dificultăţile întâmpinate de copii de toate vârstele s-au intensificat, din păcate, odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus, trauma celor cu părinții plecați în altă țară fiind dublă: nu i-au avut alături pe părinţi şi atunci anxietatea lor a fost mult mai mare. Pe de o parte, s-au confruntat și cu emoţiile cauzate de izolarea de colegi şi profesori, iar pe de altă parte, au avut temeri pentru părinţii lor aflați departe.

Statisticile oficiale arată că în total 79.500 de copii au rămas în grija rudelor sau a unui părinte în ţară

Numărul reprezintă doar copiii aflaţi în evidenţa serviciilor publice de asistenţă socială, realitatea putând fi mult mai îngrijorătoare. Cel mai mare număr de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate îl regăsim în judeţul Suceava.

  • Conform ANDPDCA, în iunie 2020 un total de 7.143 de copii din Suceava aveau unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate.
  • Judeţul Iaşi se situează pe a doua poziţie cu 5.254 de copii, județul ocupând și primul loc la capitolul copii aflaţi în sistemul de protecţie specială.
  • Urmează judeţul Vaslui, 3.243 copii fiind înregistraţi în evidenţele serviciilor publice de asistenţă socială ca având părinţi plecaţi la muncă în străinătate,
  • precum și judeţul Mureş, care conform statisticilor oficiale are 1.197 de copii afectaţi de migraţia economică a părinţilor.
  • Având în vedere contextul socio-economic extrem de dificil cu care se confruntă copiii şi familiile din Valea Jiului, în cadrul aceluiaşi program Salvaţi Copiii România a abordat și județul Hunedoara, unde ultimele statistici indică un număr de 1.819 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate

Amploarea fenomenului copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate face necesară dezvoltarea unei reţele de servicii specializate destinate acestor copii. Organizaţia Salvaţi Copiii a creat astfel de servicii, adresate atât copiilor, cât şi părinţilor lor şi persoanelor în grija cărora au rămas copiii, începând cu anul 2010, prin intermediul a 17 programe locale.

În decursul acestui an, organizația a intervenit activ pentru ca 660 de copii, ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate sau care provin din familii vulnerabile socio-economic să facă faţă vulnerabilizărilor suplimentare, cu sprijinul PEPCO România. Astfel, aceştia au fost incluşi în clase de educaţie remedială, pentru a putea recupera decalajul cauzat de lipsa accesului la şcoala online, au fost consiliaţi psihologic, atât ei, cât şi familiile lor şi au beneficiat de suport material de urgenţă, cu sprijinul echipelor mobile locale.

Reintegrarea educaţională a acestor copii este imperativă şi ea trebuie făcută atent, cu ajutorul specialiştior în psihologie şi educaţie

Gabriela Alexandrescu, Preşedinte Executiv Salvaţi Copiii România

În prima etapă a intervenţiei, peste 360 de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate din cinci judeţe, Suceava, Iaşi, Vaslui, Mureş şi Hunedoara (100 de copii vulnerabili doar în Petrila) vor fi integraţi în programe complexe de sprijin psiho-socio-educaţional, cu sprijinul PEPCO România. Alţi 500 de copii din judeţele menționate vor beneficia de activităţile din proiect, participând la activităţi de educaţie non-formală şi consiliere individuală.

De 30 de ani, Salvaţi Copiii România construieşte programe sociale, politici publice şi practici solide în beneficiul copilului din România. Expertiza şi complexitatea proiectelor la nivel naţional fac din organizaţie o instituţie socială esenţială, al cărei rol este medierea între societatea şi autoritatea publică, în beneficiul copilului. Salvaţi Copiii şi-a asumat rolul de supraveghere vigilentă a autorităţilor publice, în aşa fel încât acestea să implementeze politici publice de durată care să corecteze cauzele care duc la vulnerabilizarea copiilor. Totodată, organizaţia a reuşit să creeze reţele active de solidaritate, prin încurajarea responsabilităţii sociale a companiilor şi a societăţii, în sens larg.