Votul electronic al CLM, în aer?

Timp de o lună de zile, situația ședințelor online ale Consiliului Local Municipal Arad nu a fost reglementată corespunzător. Cu alte cuvinte, neavând un sistem electronic de vot elaborat nici măcar în stare fizică în clădirea Palatului Administrativ, votul exprimat de către consilieri prin sistemul audio-video folosit în timpul pandemiei cu coronavirus era neclar. Ca atare, personalul administrativ a venit cu soluția confirmării ulterioare prin e-mail a votului exprimat în ședință. Doar că, între momentul adoptării acestei soluții și precizarea expresă în Regulamentul CLM au trecut 30 de zile și 4 ședințe!

Pregătirea administrației locale în pragul pandemiei de COVID-19 sunt discutabile. Primele măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului în cadrul propriei instituții au fost luate în ședința de joi, 12 martie 2020. Chiar dacă la scurt timp după a urmat instaurarea stării de urgență, Primăria a insistat să desfășoare ședințele Consiliului în mod fizic, cu câteva măsuri de precauție luate în sala Ferdinand, cum ar fi purtarea obligatorie a măștilor și distanțarea fizică a consilierilor. Dacă nu existau critici în spațiul public, probabil nici ședința din 30 martie nu urma să fie mutată în online. Astfel au intrat și autoritățile locale în rând cu lumea modernă și digitalizată.

Din momentul mutării ședințelor din spațiul fizic în cel virtual trecuse o lună de zile. Abia în ședința din 30 aprilie se propune și se modifică Regulamentul de funcţionare al CLM Arad astfel încât să fie reglementată juridic noua situație, în special votul electronic și ședințele de comisii.

Doar că din 30 martie până în 30 aprilie au avut loc nu mai puțin de 4 ședințe (două pe 30 martie, una în 3 aprilie și încă una în data de 15 aprilie), ordinare și extraordinare deopotrivă, aleșii locali fiind solicitați să voteze nu doar chestiuni privind pandemia de coronavirus, ci și prelungiri de contracte, instituiri de taxe, subvenții și situații de patrimoniu.

Sunt deciziile luate în această perioadă corecte din punct de vedere legal? Dacă modalitatea de votare nu era clarificată prin Regulament, ar putea consilierii municipali să solicite reluarea voturilor? Prefectura, cea care este obligată să ofere vize de legalitate asupra actelor emise dinspre administrațiile locale, nu a văzut nicio problemă în situația de la Arad? Iată modificările la Regulament aprobate în ședința de la finele lunii aprilie:

 Art. 11^1 Se modifică şi va avea următorul cuprins: (1) “În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor, preşedintele de comisie are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleşii locali, a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferinţă. Videoconferinţa va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la şedinţele consiliului local şi consemnată în procesul verbal al şedinţei. (2) În situația prevăzută la alin. (1) ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura în ședința de lucru comună”.
 Art.. 30. Se completeză cu sintagma (... sau electronic) şi va avea următorul cuprins:  “Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii, prin apel nominal sau  “electronic”. 
 Se introduce un nou articol - Art. 30^1 care va avea următorul cuprins: “Votul se exercită prin apel nominal, efectuat în ordine alfabetică de președintele de ședință, opțiunile de vot fiind “pentru”, “impotrivă” , “abținere” sau “neparticipare la vot”. După finalizarea ședinței fiecare consilier local transmite prin postă electronică opțiunea exprimată la fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței, la adresa logistica@primariaarad.ro”.
 Art. 32^1 Se modifică şi va avea următorul cuprins: “În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremure, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul desfăşurării şedinţelor, preşedintele de şedinţă are dreptul să procedeze la supunerea la vot către aleşii locali,  a proiectelor de hotărâri prin mijloace electronice, respectiv printr-o platformă on-line de videoconferinţă. Videoconferinţa va fi înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la şedinţele consiliului local şi consemnată în procesul verbal al şedinţei”. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *